Sorø Akademi
Akademigrunden 8
4180 Sorø
Tlf. 57 86 57 86

Sorø Akademi har en lang og spændende historie.

Akademiet var oprindeligt et kloster, grundlagt af benediktinermunke omkring år 1140. Enogtyve år senere ankom der cisterciensermunke fra Esrum, på opfordring af biskop Absalon.

Absalon – samt den øvrige Hvideslægt – brugte mange ressourcer på at udbygge og forbedre benediktinermunkenes konstruktion, så stedet kunne benyttes som gravkirke for Hviderne.

I de næste mange hundrede år voksede Sorø’s anseelse, og klosteret forblev på private hænder. Alt dette blev dog ændret i 1536, da reformationen i Danmark gjorde klosteret til statens ejendom.

Selve skolen blev grundlagt i 1586 af Frederik II – den skulle nu huse 30 adelige og 30 borgerlige drenge. Skolen fik i 1623 tilføjet en overbygning, et akademi for unge handelsmænd. Det var statens måde at tilbyde unge danskere en videregående uddannelse. Akademiet lukkede i 1665 og der skulle næsten gå 100 år, før det blev åbnet igen.

Frederik V havde dog planer med Sorø Akademi, som han åbnede i 1747. Klosterbygningerne var blevet sat i stand af kongens arkitekt, Laurids de Thura, og man byggede tre professorboliger ved siden af hovedbygningen. To af disse bygninger findes og benyttes stadig i dag.

Sorø Akademi blev endnu en gang lukket i 1798, og da krigen med England brød ud, var der ikke længere et stort behov for kirken, der kom til at fungere som oplagsplads for korn og ammunition.

I 1813 opstod der en stor brand på Sorø Akademi og de tre gamle klosterfløje brændte ned – kirken blev heldigvis skånet. Efterfølgende opførte man den nye Hovedbygning.

Akademiet blev åbnet igen i 1826 og Sorø blev i denne periode et kulturcentrum for den danske guldalder. Blandt lærene kunne man finde digterne B. S. Ingemann og Carsten Hauch. Store personligheder som Bertel Thorvaldsen, Nikolai Grundtvig og H.C. Andersen besøge i denne periode ofte akademiet. Selve akademiet havde dog for få studerende, så i 1849 overtog skolen hovedbygningen – og akademiet blev endnu engang lukket.

Det gik godt for skolen, der havde et stadigt stigende antal elever. Skolen fungerede som dag- og kostskole og blev drevet som privatskole til år 1958, hvorefter staten overtog driften fra Stiftelsen Sorø Akademi.

I dag er Sorø Akademi lokalgymnasium for Sorø-Ringstedområdet med tilknyttet 10. klasse og kostskole, hvor der bor ca. 140 elever.

Udover uddannelsen til studentereksamen, undervisning i 10. klasse og kostskolen har Sorø Akademis Skole national talentpleje indenfor de naturvidenskabelige fag til opgave.

Du kan bestille en omvisning på Sorø Akademi på turistkontoret.