Robot at Work 
Store Ladegårdsvej 6
4180 Sorø
fc@robotatwork.com

Finn Christensen
Finn Christensen

Robotter på byggepladserne
Automation har i mange år præget fabrikker, hvor robotter har overtaget meget af det ensidige og slidsomme arbejde ved samlebåndet. Robotterne har også gjort deres indtog på byggepladserne, hvor kravlende og flyvende robotter gør arbejdet med at mure og støbe hurtigere og lettere. Men ambitionen er ikke kun at lette byrden i en branche, der mangler arbejdskraft. “Robotterne giver også mulighed for at konstruere mere spændende byggeri, f.eks. 3D-facader”, fortæller Finn Christensen, der repræsenterer Robot at Work i Sorø. “Vi har skabt et nyt facaderenoveringssystem, som sparer på logistikken og gør stilladser overflødige. Dermed behøver vi ikke længere nøjes med flade facader, men kan skabe en mere vild arkitektur”.

På forkant
Finn Christensen har i forvejen virksomheden Invela, der har specialiseret sig i optimering af energiforbruget i byggerier. Firmaet er frontløber i udviklingen af effektive energiteknologier, og det er derfor naturligt for Finn Christensen at være ‘først med det sidste’ i byggebranchen. “Med robotter kan omkostningerne ved unikke byggerier reduceres markant, så de bliver et muligt alternativ for flere af fremtidens bygherrer”, siger Finn Christensen.

Byggemanden og robotmanden
Sammen med Anders Martiny udgør Finn Christensen et iværksætterteam, der er blevet udvalgt til Forskerparken i Odense, Danmarks nye kraftcenter inden for velfærds- og robotteknologi samt erhvervsfremme. “Finn er byggemanden, og jeg er robotmanden”, fortæller Anders Martiny.

Forskerparken, der blev indviet i 1992, huser 60 virksomheder og institutioner, og det er her Robot at Work kommer til at høre hjemme. Hvis man har et teknologisk innovationsprojekt, som bliver fundet værdigt, kan man få gratis starthjælp, der helt konkret består af en gratis arbejdsplads midt i et spændende erhvervsmiljø ved Syddansk Universitet.

Anders Martiny
Anders Martiny

Gennem nåleøjet
“For at komme i betragtning skal man være en innovativ virksomhed. Mange gør forsøget, men det er kun en håndfuld virksomheder, der ender med at blive vurderet af et hold bestående af 10-12 eksperter. Ud af dem har Robot at Work vundet pladsen”, fortæller Anders Martiny, der i 2013 startede virksomheden Martiny Automation.

Anders bor i Svendborg, mens Finn kommer til at pendle til Odense 2-3 gange om ugen. Her kommer iværksætterteamet til at udføre en række test i symbiose med andre af de innovative virksomheder i Forskerparken, bl.a. et team som har udviklet et scanningsværktøj.

Blæst om robotter
Projektets mål er at videreudvikle den robotteknologi, der allerede i dag anvendes til total facaderenovering, incl. bedre isolering. Ind til nu har man kun brugt robotter indendørs under kontrollerede forhold.

Når robotterne skal ud på byggepladserne – hvor de udsættes for vind og vejr – stiller det særlige krav til den spirende teknologi. Ikke kun de mekaniske dele skal sikres mod vejrforhold, men også kontrolmekanismerne. Det er nemlig nødvendigt for robotterne at kunne foretage meget hurtige korrektioner, når de bliver udsat for f.eks. blæsevejr. Kontrolprogrammet skal derfor bruge information fra en scanner, som kontinuerligt overvåger byggeprocessen og tilpasser modellen til virkeligheden.

Facaderenovering i Roskilde
Robot at Work har fået til opgave at specialudvikle dette kontrolprogram. Derudover skal virksomheden identificere de nødvendige mekaniske komponenter og bygge dem ind i en fungerende robot, som skal kunne multitaske. Robotten skal nemlig både kunne 3D printe isoleringsmateriale, tilpasse materialet til byggeriet struktur, montere vinduer og male facaden på et højhus. Og det skal gå hurtigt. Den nye robotteknologi skal demonstreres på et nyt lejlighedskompleks i Roskilde.

Invela medvirker i Horizon 2020, et teknologiudviklingsprojekt i EU, og fik i dette regi ansvaret for at udvikle et nyt facaderenoveringssystem. I den forbindelse samarbejdede Invela med virksomheden Martiny Automation, og de to indehavere blev siden enige om at starte Robot at Work sammen.

I forbindelse med projektet More Connect er der startet fem forskellige konkrete byggeprojekter, og facaderenoveringen i Roskilde er et af dem. Det bliver udført for Boligselskab Sjælland på tre store boligblokke i sommeren 2017.