Anne Mette Dantoft
Anne Mette Dantoft

Mærk dig
Anne Mette Dantoft
Alleén 11A
4180 Sorø
Tlf. 28 34 23 13

”Terapeutisk rum med plads, ro og nærvær”
Anne Mette Dantoft er psykoterapeut og afspændingspædagog i sin praksis Mærk dig, som ligger i Sorø. Der tilbydes her individuel terapi og afspænding, og der er fokus på samspillet og helheden mellem krop, sind og psyke, hvor kroppen opfattes som ”porten” til sansninger, følelser og oplevelser.

Kroppen bærer ifølge Anne Mette Dantoft på en viden, som i mange situationer kan hjælpe hovedet til klarhed. Du kan i terapien hos hende opleve tryghed, respekt og kontakt, og igennem hele processen vil hun være med dig. Det er samtalen, som er udgangspunktet for terapien, men er det relevant, kan øvelser og kropsarbejde inddrages for at opnå et optimalt resultat af terapien.

markdig2Terapi 
Firmanavnet “Mærk dig” beskriver det væsentlige og centrale i selve terapien og i den afspændingspædagogiske behandling, hvor man netop skal mærke sig selv. Når man skal mærke sig selv, handler det om at kigge indad og finde følelser, sansninger og stemninger frem, så disse kan få opmærksomhed. Det er altså i kontakten med sig selv, at man skal finde klarheden.

Terapien kan hjælpe dig, der gerne vil være mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstre, da terapi giver den klarhed, som er grundlaget for, at du kan mærke forandring. For at du som klient får noget ud af terapien, er det vigtigt, at der er tryghed og gensidig respekt mellem dig og terapeuten. Formålet med terapien er, at du skal udfolde dig, som den du er, fordi du har lyst og mod på det, grundet den tillid der skabes i terapiens rum.

markdigAfspænding
Mærk dig tilbyder også psykomotorisk afspændingsbehandling, der er en manuel behandling bestående af en kropslig og verbal dialog mellem klient og behandler. Under denne form for behandling vil du i den mest behagelige hvilestilling få aflastet kroppens muskler og led, hvilket gøres ved, at behandleren udfører blide stræk, tryk og greb i din krop.

En forudsætning for behandlingstypen er, at kroppen holdes varm, og afspændingsbehandlingen foregår iført behageligt tøj. Som sagt bygger behandlingen grundlæggende på kropslig og verbal dialog, men ved behov kan den afsluttes med øvelser og vejledning til hensigtsmæssig kropsbrug.

Har du indre mentale eller ydre kropslige reaktioner, som påvirker din hverdag, samt gener og/eller ubehag, kan du hos Mærk dig få behandling enten i form af terapi eller afspændingsbehandling. Du kan på firmaets hjemmeside (www.mærkdig.dk) læse mere om de forskellige behandlingstyper samt se nærmere på de konkrete reaktionsmønstre, som du skal være opmærksom på.

Kontakt Anne Mette Dantoft.