Søren Westerbjerg Andersen
Søren Westerbjerg Andersen

Godfamilie
Alleen 11a, 1. sal
4180 Sorø

Kroghsgade 1, 3. sal
2100 København Ø

Tlf. 26 90 43 63

Familien sætter sit præg
Den familie, som man vokser op i, er med til at afgøre, hvordan man gennem livet opfatter sin egen familie og omverdenen. Familien sætter nemlig sine præg på os som individer, og man har gennem sin opvækst haft både gode og mindre gode oplevelser, som mange mennesker følelsesmæssigt lukker af for. Selvom om disse følelser gemmes væk og fortrænges, kan der senere i livet opstå episoder i samspil med andre mennesker, hvor disse igen kan vækkes.

Igennem livet adskiller vi os mere og mere fra vores forældre på et overfladisk plan, men det opleves typisk, at man i pressede situationer, som for eksempel når ens egne børn begynder at udfordre en, reagerer ligesom sine egne forældre. Det kan forårsage, at man som forældre straffer barnet hårdt på samme måde som man selv blev. I en sådan situation er det at udfordre forældrenes værdinormer noget positivt, og ved at arbejde med vores egen historie og handlemønstre som forældre vil kopieringen af forældrenes adfærd minimeres.

”En god nok familie”
For familieterapeuten Søren Westerbjerg Andersen er den største udfordring ikke at gentage forældrenes handlingsmønstre, men at finde sig selv som et frit og selvstændigt menneske. ”En god nok familie” er i hans optik en familie, hvori de voksne sætter rammen for familielivet ved at uddele ansvaret mellem familiemedlemmerne.

Hvis tingene skulle komme ud af balance, er det også i denne familie de voksnes ansvar at ændre dynamikken, således at det negative bliver vendt til noget positivt. Denne vigtige voksenrolle i familien kræver, at de ansvarshavende kan kigge ind i sig selv og derved forme tilværelsen for de andre familiemedlemmer. Det er en proces som Godfamilie kan hjælpe med.

Hjælp til både offentlige og private
Ved Godfamilie kan du både få individuel terapi, parterapi, familieterapi og supervision samt undervisning, mens du også kan vælge at indgå i forskellige gruppeterapier.

Søren Westerbjerg Andersen er uddannet sygeplejerske, miljøterapeut og familieterapeut ved The Kempler Institute of Scandinavia, hvilket ligger til grund for alle de behandlingsformer, som Godfamilie udbyder.

Der tilbydes gruppeundervisning, supervision og personaletræning som primært er henvendt til offentlige institutioner i det sundhedsfaglige, pædagogiske og psykiatriske felt. Derudover tilbyder Godfamilie kurser til den private sektor, hvor fokus er på forebyggelse af stress og udbrændthed. Der udbydes også terapi til familier og par samt individuelle terapiforløb og supervisions, hvor det handler om at skabe en bedre indre balance og finde sin egen vej til at rumme hverdagens udfordringer.

Godfamilie med familieterapeuten Søren Westerbjerg Andersen som underviser og rådgiver tilbyder således mange forskellige former for terapi, undervisning og supervision, der kan udvikle dig i en positiv retning.

Du kan læse mere om de enkelte behandlingsformer på deres hjemmeside (www.godfamilie.dk), hvor du også kan finde yderligere informationer om Søren Westerbjerg Andersen og kontakte ham.