Bogførings Værksted
Skuerupvej 14
4295 Stenlille
Tlf. 57 84 07 17

Har du brug for assistance til opstart af virksomhed, momsregnskab, lønregnskab, fakturering eller årsregnskab, kan Lotte Kirstine Sennenwaldt tilbyde ekstern bistand efter behov. Det erfarne Bogførings Værksted i Stenlille tilbyder bogføring i din virksomhed eller hjemme hos sig selv.

Lotte Kirstine Sennenwaldt, der er regnskabsuddannet og merkonom i regnskab, har mange år bag sig som hovedbogholder i små og mellemstore firmaer med direkte reference til bestyrelsen. Hun har i en lang periode været revisorassistent hos en registreret revisor, og i 2006 blev hun selvstændig bogholder.

Blandt kunderne er små og mellemstore virksomheder på Sjælland, herunder håndværksmestre, producenter, importører og liberalt erhverv.

Mange enkeltmandsvirksomheder og mindre virksomheder oplever, at de bruger uforholdsmæssigt meget tid på at rykke kunder, der ikke betaler til tiden. Det er ressourcekrævende på mange niveauer. Flere stresser endvidere med at nå momsindberetningen i rette tid. Også årsregnskabet kan fylde alt for meget, når man ikke har rutine. Ved at outsource disse opgaver til en erfaren ekstern bogholder, får du frigjort tid og energi, til at gøre det du er bedst til. I de fleste virksomheder giver det en bedre bundlinje, når ejere og evt. medarbejdere kan koncentrere sig om selve driften i stedet for administration.

Bogføring handler i al sin enkelthed om at får styr på, hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder, og hvad din virksomheds værdi er (varelager, inventar m.m.). Bogføringen dokumenterer virksomhedens aktiviteter på en måde, der gør det nemt for revisoren at godkende regnskabet.

Dit Bogførings Værksted sørger hele tiden for at være opdateret om de gældende – og stadigt mere omfattende – regler indenfor skat, moms og afgifter. Du får en bogholder, der qua sin erfaring er hurtig til at sætte sig ind i nye opgaver og systemer. Over tid kan du spare mange penge ved bl.a. at sikre, at du får korrekte fradrag for alle omkostninger. Din eksterne bogholder sørger for løbende at holde dig orienteret om udviklingen i din virksomhed, så du altid har overblikket.